Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i klubbekonomi

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Sommaren en högtid för idrottsevenemang

"Behovet av tillförlitlig och grundläggande data var påtagligt för arrangörer av evenemang under pandemin, då okunskapen om evenemangens betydelse och effekter blottades. Krisen innebar att idrotts- och kulturorganisationer började att samarbeta för att skapa en trovärdig och robust information om evenemangssverige."
 
Det säger Staffan Movin i juni månads debattinlägg. Staffan är ordförande för
branschorganisationen Svenska Motionslopp och En Svensk Klassiker. Han är även ordförande i idrottens Advisory Board till Center for Sport and Business vid Handelshögskolan i Stockholm och sitter i juryn för Sport & Affärers utmärkelse "Sveriges främsta idrottskommuner".

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia

Sveriges Radio, P1
- Livsnödvändig. Skulle P1 försvinna så lämnar vi riket

Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

Så mår specialidrottsförbunden år 2021

 Föreningar som upphör, barn och ungdomar som lämnar idrotten, och stort intäktsbortfall på grund av minskning av sanktionsavgifter och tävlingslicenser. De flesta av Sveriges specialidrottsförbund har drabbats hårt av pandemin, men det finns också förbund som på olika sätt har gynnats av läget. Sport & Affärer har kartlagt hur specialidrottsförbunden har klarat de senaste 16 månaderna. Vad gäller vår årliga undersökning "Sponsringsläget i förbunden" med aktuella siffror var vänlig se artikeln som följer efter denna.

 En stor del av den svenska idrottsrörelsen är samlad i de 72 specialidrottsförbunden som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Vid flera tillfällen har det rapporterats om hur idrottsrörelsen i stort har klarat pandemin utan att ta hänsyn till stora skillnader i förbundens verksamheter, resurser och framförallt sportsliga utövande. Många gånger har de små förbundens berättelser drunknat i de stora idrotternas agendor. Sport & Affärer har därför gjort en kartläggning där alla förbund har givits möjlighet att berätta om hur deras ekonomi och arbete har påverkats av pandemin.

 För flera förbund och deras medlemmar, framförallt inomhussporter, har pandemin varit förödande. Enligt Svenska Brottningsförbundet visar LOK-stödsstatistik, statligt lokalt aktivitetsstöd, för 2020 att kampidrotterna har drabbats hårdast med minskat LOK-stöd på cirka 38 procent. Badmintonförbundet och Bordtennisförbundet rapporterar om ett stort intäktsbortfall på grund av minskning av sanktionsavgifter och tävlingslicenser, och varnar för en stor risk att föreningar förlorar utövare.

 

 Innebandyförbundet är oroade över att ett stort antal utövare i alla åldrar har slutat när verksamheten startar igen i höst, ett scenario som enligt Handbollförbundet skulle påverka både folkhälsan och samhällsekonomin. Dartförbundet larmar om att föreningarna går på knäna med lokalhyror på upp till 30 000 kronor i månaden, och Danssportförbundet har försökt stötta sina föreningar genom att minska verksamhetsutgifter.

 

 Judoförbundet berättar att flera föreningar befinner sig i svår ekonomisk kris, och riskerar att upphöra helt, men att förbundet inte får använda stödformer för att rädda föreningar som inte träffas av kompensationsstödet. Förbundet anser att Riksidrottsförbundet sviker små föreningar i mindre orter som inte är publikidrotter. Isseglarförbundet är också besvikna på Riksidrottsförbundet som har sänkt kraven på alla förbund som får LOK-stöd, men inte på de förbund som inte klarade kraven innan pandemin.

 

 Svenska Fotbollförbundet, som visserligen får cirka 150 miljoner kronor för sina resultat i EM, har tappat 55 miljoner kronor i bara publikintäkter för landskamper. På förbundsnivå har pressen och arbetsbelastningen ökat, vilket i Budo & Kampsportsförbundet resulterade i en utbränd medarbetare. Stora delar av idrottsrörelsen har drabbats hårt av pandemin, men det finns även förbund och föreningar som har klarat sig bra.

  Svenska Golfförbundet hade ett rekordår 2020 med ökat antal medlemmar och stärkt ekonomi för merparten av klubbarna. Samtidigt uppskattar Kanotförbundet att fler personer än vanligt var ute och paddlade under förra året. Frisbeeförbundet berättar att discgolf har fångat upp en stor mängd nya utövare, vilket har resulterat i uppstart av nya klubbar och banor. I Fäktförbundet har skickliga tränare haft möjlighet att lägga mer tid på barn och ungdomars träning när elit- och tävlingsverksamheten har varit begränsad.

 För Bangolfförbundet och Bowlingförbundet omfattas landslagssamlingar och internationella mästerskap bara av kostnader, och med inställda mästerskap har förbunden kunnat redovisa ett ekonomiskt överskott. Flera förbund som är duktiga i sitt sponsorarbete, som Bilsportförbundet, har tänkt nytt, varit kreativa och gjort det bästa utifrån rådande förutsättningar. Stor del av aktiveringen av partnerskap har ställts om till digitala upplägg, där Orienteringsförbundet och Skidskytteförbundet har varit framgångsrika.

 

 

Sport & Affärers frågor till specialidrottsförbunden:

1) -Hur har sponsringsarbetet påverkats av pandemin? 

2) -På vilket sätt har förbundets och medlemmarnas arbete och ekonomi påverkats av pandemin?

 

 

Så svarar förbunden: .

 

AKADEMISKA IDROTTSFÖRBUNDET

1) Ingen uppgift.

2) Våra medlemsorganisationer blöder i olika utsträckning. De som har anläggningar med gruppträning och gym har stora utmaningar. För de flesta av våra medlemsföreningar är inte ekonomin utan den uteblivna aktiviteten det primära bekymret.

 

BADMINTONFÖRBUNDET

1) Inga nya sponsorer har kunnat tillföras på grund av pandemin.
2) Stort intäktsbortfall på grund av minskning av sanktionsavgifter och tävlingslicenser.

Inställda aktiviteter inom tävling, utbildning, landslag och inom föreningarnas verksamheter drabbar våra medlemmar hårt. Risk att vi förlorar aktiva vilket innebär att badminton i stort blir lidande, såväl ekonomiskt som intresset för sporten

 

BANDYFÖRBUNDET

1) Vi har under många år haft ett stort sponsoravtal som löpte ut våren 2020 och där vi ännu inte har lyckats nå i mål med en ny huvudpartner. Pandemin gör inte detta arbete enklare.

2) Vi har inte kunnat bedriva några ungdomsserier, division 1 och lägre vilket givetvis påverkar våra intäkter i form av startavgifter. Vidare minskar intäkterna avseende läger och kursverksamhet. Totalt sett gör pandemin att vi på flera fronter har det riktigt kämpigt.

 

BANGOLFFÖRBUNDET

1) Den har ej påverkats.

2) Förbundet gjorde ett bra år rent ekonomiskt eftersom alla internationella mästerskap blev inställda därav hade vi inga kostnader för våra landslag. Visserligen fick vi ställa in vårt nationella seriespel som är en bra inkomstkälla. Spelarlicenserna blev reducerade och där tappade vi också en del pengar, men till det stora hela gör vi ett bra plusresultat.

Faran kan vara på längre sikt, det finns det risk att medlemmar tröttnar och lägger av.

 

BASEBOLL- OCH SOFTBOLLFÖRBUNDET

1) Inte alls skulle jag säga. Vi hade lite resurser att lägga på det redan tidigare och inga planerade aktiviteter har ställts in på grund av Covid-19.

2) Tror vi har klarat oss bra, vissa av våra föreningar som till stor del får sina intäkter under året från ”arrangemang” har tappat en stor del av sin inkomst. 2020 ökade vi i antalet licensierade spelare (vårt nyckeltal), men vi är oroliga för att vi kommer att tappa spelare under 2021.

 

BILJARDFÖRBUNDET
1) Biljardförbundet har inga sponsorer i dagsläget och vår bedömning är att pandemin också har gjort det svårare för oss som mindre, och dessutom mindre synligt, förbund att lyckas få några.

2) Ingen uppgift.

 

BILSPORTFÖRBUNDET

1) Det är klart det blir stora förändringar eftersom verksamheten har förändrats, men man måste tänka nytt, vara kreativ och göra det bästa efter de förutsättningar som är.

2) Våra licensintäkter har påverkats av pandemin och hur det kommer att påverka oss på lång sikt är svårt att säga i dagsläget, men det är såklart svårt för hela vår rörelse och de intressenter som är bland oss.

 

BORDTENNISFÖRBUNDET

1) Sponsringsarbetet har fortgått och vi har haft förlängningar av flera avtal samt tecknat avtal med flera nya partners. Vi har däremot fått göra en del klausuler i dessa avtal som kan påverka resultatet beroende på hur Covid-19 påverkar våra evenemang och landslagsaktiviteter. Svårt att nå företag kring sponsring då de just nu har lätt att tacka nej. Svalt intresse generellt för att ge stöd i form av sponsring. De avtal vi uppnått har vi fått genom ett långt arbete med fler områden än det mer traditionella kring exponering.

2) Stort bortfall på minskade licensintäkter, tävlingsarrangemangsbidrag, lokalt aktivitetsstöd, arrangemangsintäkter, risk för återbetalning av serieavgifter, risk för färre klubbar, risk för att ungdomar lämnar idrotten generellt eller ”bara” vår idrott. Föreningar får mer ansträngd ekonomi och mindre resurser vilket kan hämma utvecklingen av sporten.

 

BOULEFÖRBUNDET

1) Oförändrat, det vill säga ingenting.

2) Pandemi har så här långt påverkat oss i den mening att antalet tävlingslicenser halverats. Våra medlemmar har dock möjligheten att vänta med att lösa densamma tills en eventuell tävlingssäsong kommer igång, så är pandemin avklarad innan sommaren är slut har vi goda förhoppningar om att komma upp i närheten av föregående års siffror. Avseende klubbarnas avtal så är det konstant, några har lagt ner men så här långt är summan konstant då nya föreningar har sökt och beviljats medlemskap. Så ekonomiskt har vi ännu inte blött, håller det i sig kan dock konsekvenserna bli allvarligare. Den uppskjutna landslagssäsongen har inneburit att de uteblivna intäkterna från seriespel och SM har kompenserat och balanserat de uteblivna kostnaderna för landslagen vilket medfört balans.

 

BOWLINGFÖRBUNDET

1) Vi har en relativt liten sponsringsverksamhet som hittills inte påverkats nämnvärt.

2) Vi har minskade intäkter från SM-veckan, dock kostar det en del, men det finns också sponsorintäkter där. Utöver det så spar förbundet pengar på att internationella mästerskap ställs in och vi gör ett överskott jämfört med budget.

 

BOXNINGSFÖRBUNDET

1) Klart att pandemin påverkar, då vi inte har haft så mycket tävlingar och kunnat ta in sponsorer för det.

2) Ingen uppgift.

 

BROTTNINGSFÖRBUNDET

1) Precis som med allt annat har pandemin påverkat förbundets arbete med sponsorer och samarbetspartners. Vissa samarbetspartners har varit tvungna att dra ned på sponsringen, och i övriga fall har vi försökt hitta nya alternativa sätt till exponering och aktiviteter.

2) Vi som förbund har påverkats ekonomiskt av pandemin, bland annat genom minskade intäkter från tävlingar, utbildningar, sponsorer och andra aktiviteter. När det gäller våra föreningar har de också drabbats hårt av pandemin. Då är det framförallt minskade intäkter från tävlingar, läger, sponsorer samt tapp av medlemmar. Om man kollar på LOK-stödsstatistik för 2020 så har kampidrotterna drabbats hårdast. Brottningen har ett tapp på cirka 38 procent vilket påverkar föreningarna mycket. Detta gäller både på kort och lång sikt.

 

BUDO & KAMPSPORTFÖRBUNDET

1) Vi har inget sponsringsarbete, skulle dock behöva det.

2) Våra föreningar har drabbats hårt då de i det flesta fall hyr in sig i privata lokaler och många har varit oroliga att de inte har kunnat betala sin hyra. Det är nu det kommer att visas ifall vissa tvingas lägga ner. För oss på förbundsnivå har det varit pressat med få personal som måste bevaka alla nya riktlinjer, det har varit mycket att hålla reda på och en personal blev utbränd.

 

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

1) Nej inte för 2020, men 2021 lär vi inte få någon medaljsponsring från Svenska Spel.

2) Förlorar medlemmar gör vi då ingen rekrytering skett under 2020, det är normalt höst och vinter som är då det sker. Vi ser i rapporterna för 2020 att det har minskat nära 10 procent på grund av detta. Hur mycket vi tappar 2021 på grund av att de återstående medlemmarna kanske tröttnar är okänt ännu, men otäckt är det. Då vi finansierar vår elitverksamhet, utöver sponsringen, enbart via "beskattning" av våra medlemmar så kan vi därför räkna med en minskad budget för Elit på lång sikt med kanske minus 10 procent för 2022 och 2023 osäkert, men minst 10 procent lär ligga kvar.

 

CASTINGFÖRBUNDET

1) Den har inte påverkat vår sponsring negativt, då vi har lagt mycket tid och kraft på att skapa förutsättningar för förbundet att etablera en kastpoolsanläggning i Karlshamn i Blekinge. En anläggning som kan skapa förutsättningar för Castingsporten att växa och blir mer känd, vilket på sikt och indirekt kommer att påverka förbundets självfinansiering och ekonomi positivt.

2) Förbundets ekonomi eller verksamhet har inte påverkats nämnvärt utöver att många aktiviteter har fått ställas in. Det är för tidigt att säga om det betyder att föreningarna har tappat medlemmar.

 

CHEERLEADINGFÖRBUNDET

1) Inte alls, vi har inte något aktivt arbete med sponsring.

2) Vi har som förbund påverkats genom att vi fick ställa in stora delar av våra tävlingssäsonger, vilket är vår största intäktskälla. Vi har lyckats ställa om vår verksamhet till stor del, och fått ta del av det ekonomiskt stöd som kommit från regeringen via RF, och har en solid position.

Föreningarna har inte kunnat genomföra träning- och tävlingsverksamhet, vilket påverkar deras intäkter samt framtida möjligheter att ta in fler ungdomar när tränarkompetens faller bort. Även om vår idrott i höstas fortsatte att växa så var höstens licenstillväxt på 9 procent lägre än den året innan som var 24 procent, vilket kommer att ge konsekvenser på den intäkt vi som förbund har bland annat från utbildning och tävling. Några få föreningar har valt att lägga ner sin verksamhet, vilket som ett resultat också ger mindre intäkter för förbundet framöver.

 

CRICKETFÖRBUNDET

1) Vi har inte påverkats jättemycket av pandemin då vi inte har några sponsorer, men nu har vi gjort en satsning inför det här året genom att bland annat anställa en av världens bästa cricketspelare genom tiderna, Jonthy Rhodes. Han kommer att arbeta som landslagscoach men även med uppdraget att finna sponsorer.
2) Cricket är en av de sporter som växer allra mest i Sverige samtidigt som vi når barn och ungdomar i socialt utsatta områden, vilket är en viktig del för de som är intresserade av CSR. Vi ser också möjlighet att få sponsorer i form av företag som vill synas i främst Indien, Pakistan, Dubai, Sydafrika och Australien där cricket är en enormt stor sport. Genom till exempel livestreaming av matcher i Sverige så öppnas denna möjlighet. Förutom att Jonthy är en resurs för svensk cricket så är han engagerad i den Indiska Premier League (IPL). Vi hoppas detta ska ge Svensk Cricket en skjuts framåt.

 

CURLINGFÖRBUNDET
1) Att vi har kunnat upprätthålla sponsornivån är helt kopplat till unika och nya evenemang med aktivering för sponsorer. Det finns fortfarande en stor osäkerhet. Förlängning av avtal, men anpassning på nivåer kopplat till pandemin.
2) Pandemin har drabbat våra föreningar hårt. De flesta klubbar har varit delvis eller helt nedstängda under säsongen. Vi tog tidiga beslut att ställa in all nationell tävlingsverksamhet. Enda undantaget har varit högsta eliten. Stort tapp på antal medlemmar ger betydande intäktsbortfall. Stora förluster även på tävlingssidan med uteblivna intäkter för startavgifter.

 

CYKELFÖRBUNDET

1) Ökade svårigheter att nå nya sponsorer och svårare behålla befintliga.

2) Minskade intäkter och minskad verksamhet.

 

DANSSPORTFÖRBUNDET

1) Tyvärr så jobbar vi inte så aktivt med sponsringsarbete, så där har pandemin inte påverkat vår verksamhet.

2) I dagsläget tror vi inte det är så många som behöver lägga ner sina föreningar men ett visst medlemstapp har det varit, föreningarna har framförallt tappat kurs och träningsintäkter.

Förbundet har tappat licensintäkter och sanktionsavgifter för tävling och utbildningar. DSF försökte stötta föreningarna genom att minska verksamhetsutgifterna 2020. Vi har inga tv-avtal så det har inte påverkat oss.

 

DARTFÖRBUNDET

1) Vi har tappat alla våra sponsorer och har inte kunnat ha aktivitet då vi är en inomhussport.

2) Vi har påverkats oerhört då vår verksamhet helt stannat av och föreningarna går på knäna med en del höga hyror upp till 30 000 kronor.

 

DRAGHUNDSPORTFÖRBUNDET

1) Inte alls.

4) Som förbund har vi inte påverkats ekonomiskt av pandemin. Däremot har våra föreningar påverkats när de inte kan genomföra tävlingsverksamhet som ofta är deras enda inkomstkälla och därför får dra ner även på annan verksamhet som det då inte finns pengar till.

 

DRAGKAMPFÖRBUNDET

1) Inte lätt, men det är ju normalt för oss.

2) Inte så mycket ekonomiskt mer än för alla andra. Lite mindre intäkter. Tyvärr tappar våra klubbar deltagare som för de flesta sporter.

 

DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

1) Ingen påverkan

2) Än så länge inga märkbara effekter av den rådande pandemin, mer än att verksamhet inom förbundet har förändrats för att följa de riktlinjer som har gällt.


FLYGSPORTFÖRBUNDET

1) Sponsringsarbetet har inte påverkats av pandemin. Vi har nästan inga intäkter från sponsorer till förbundet.

2) Flertalet föreningar har minskad aktivitet vilket har påverkat deras ekonomi. Till exempel fallskärmsklubbar som inte utövar hoppning får inga intäkter för att täcka de fasta kostnaderna de har på sina flygplan. Ett flertal tävlingar har ställts in vilket också har lett till minskade intäkter, framförallt för flygsportföreningar. Till viss del har det ekonomiska avbräcket kompenserats av RFs corona-bidrag till den svenska idrottsrörelsen.

 

FOTBOLLFÖRBUNDET

1) Vi ser stor påverkan i befintliga samarbeten och har en mycket tät dialog med partners för alternativa rättigheter eller kompensationer för utebliven leverans av rättigheter. Pandemin har påverkan på intäkterna även 2021. Samtidigt ska tilläggas att fotbollen som produkt står sig stark under den här perioden och vi har många dialoger igång med potentiella partners.

2) Svenska Fotbollförbundets och våra medlemsföreningars verksamhet har på en rad olika sätt påverkats negativt som en konsekvens av den pågående pandemiska smittspridningen i Sverige. Utmaningarna är breda och handlar dels om osäkerhet kring det centrala förbundets ekonomi, dels om svåra förutsättningar för förbundets medlemmar och deras verksamhet. Samtlig tävlingsverksamhet för seniorer påverkades av Covid-19 under 2020. Mer specifikt handlar det om en till fyra månaders senareläggning av tävlingarna eller att tävlingarna genomfördes som enkelserier. På motsvarande sätt reducerades antalet matcher för samtliga av de nationella ungdomsserierna.

I det nationella seriespelet var det endast Allsvenskan, Damallsvenskan, Elitettan, Superettan samt Ettan som kunde genomföras med planerat antal matcher. Futsalsäsongen sköts i stora delar upp. Publikrestriktioner har inneburit att föreningarna på elit- semiprofessionell och regional nivå lidit stor ekonomisk skada. Likaså tvingades den absoluta majoriteteten av sommarens föreningscupspel ställas in vilket även det innebär stora intäktsförluster för fotbollsföreningarna. Statligt kompensationsstöd har i viss mån kunnat lindra konsekvenserna men långt ifrån fullständigt kompensera – till exempel uppgår enbart SvFFs uteblivna publikintäkter vid landskamper till över 55 miljoner kronor.

 

FRIIDROTTSFÖRBUNDET

1) Vi har klarat oss bra och bibehåller i stort sett intäkterna. Mycket tack vare långa avtal, stabila och långsiktiga partners men också några nya som kompenserade dem som valde att inte förlänga sina avtal.
2) Vi lyckades också genomföra nästan alla evenemang 2020, bland annat Folksam GP serien, Friidrotts-SM samt Finnkampen, men tyvärr utan publik. Vi nådde inte vårt budgeterade mål 2020 och den förväntade tillväxten. Förklaringen är pandemin där vi som så många andra märkt av att företag har varit försiktiga med att gå in i nya samarbeten.

När det gäller 2021 är vår bedömning att vi kommer få en bra tillväxt genom redan omförhandlade befintliga avtal, på en högre nivå, samt att Finnkampen, när den går i Sverige, brukar generera nya partners som väljer friidrott och förbundet som långsiktig samarbetspartner när det gäller idrottssponsring. Vi har under de senaste åren haft fantastiskt fina sportsliga framgångar med en ny generation aktiva i vårt landslag. Flera av dessa är profilstarka och populära idrottare som bidrar till ett stort och ökande intresse för Svensk Friidrott.

 

FRISBEEFÖRBUNDET

1) Negativt

2) Självklart har det påverkats negativt då det knappt har genomförts några internationella mästerskap överhuvudtaget som i sin tur gett mindre intäkter i form av medlemsintäkter. För tidigt att säga om det blir en förlust vad gäller medlemmar eller om de är trogna. Vi har ju däremot en disciplin som ”vunnit” och det är discgolf, en sport som kunnat genomföras i stor omfattning och en sport som fångat upp en stor mängd nya utövare och uppstart av ny klubbar respektive banor.

 

FÄKTFÖRBUNDET

1) -

2) Vi riskerar att tappa utövare men det är omöjligt i nuläget att bedöma i vilken omfattning. Mycket pekar på att tappet blir begränsat. Till exempel har det under stora delar av året varit möjligt att bedriva barnidrott och föreningarna har kunnat fokusera på denna verksamhet starkare då elit- och tävlingsverksamheten varit så begränsad. Framförallt har skickliga tränare haft mer tid att ägna denna kategori. Deltagandet på de få barntävlingar vi genomförde i början av hösten gav lite indikationer i den riktningen. Däremot är det aktiva bland de äldre som slutar då tävlingsverksamheten ligger helt nere och förutsättningarna för träning ändras. Vi får se men förväntningen är begränsade förluster av föreningar och aktiva.

 

GOLFFÖRBUNDET

1) Det är längre ledtider i dialoger samt en viss reservation att gå in i nya samarbeten, men det finns ett fortsatt intresse kring vår idrott.

2) Vi hade ett rekordår 2020, med ökat antal medlemmar i våra klubbar och stärkt ekonomi för merparten av våra klubbar. Även antal spelade ronder var rekordstor.

 

GYMNASTIKFÖRBUNDET

1) Vi har långa samarbeten med våra partners, där vissa har drabbats hårt av pandemin. Men samarbetena kvarstår utifrån de normala nivåerna.

2) -

 

GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET

1) Sponsringsarbetet har varit opåverkat vitt jag vet.

2) En del av våra föreningar som skulle arrangerat större tävlingar eller vandringar har påverkats negativt av pandemin, då de blivit inställda.

 

HANDBOLLFÖRBUNDET

1) Generellt är vårt sponsrings-partnersamarbete vilandes på fler ben, och att se i ett långsiktigt perspektiv. Självklart har vi dock drabbats hårt då vi inte kunnat genomföra alla landskampsevent, eller i de fall vi genomfört, har de varit utan publik, och då en direkt påverkan för våra partners som blir utan den del av sin aktiveringsmöjlighet som sammanfaller med fysiska event. I det stora hela har vi haft bra samtal med våra partners och lyckats hitta kreativa lösningar för andra typer av uttag av de drabbade rättigheterna. Några partners har vi tappat, några har får ombalansera sitt partnerskap, men vi har också de som ökat sitt engagemang för att tydligöra sitt partnerskap ytterligare.

2) Det är alltför tidigt för att kunna ge några exakta svar på den frågan, framförallt i det långsiktiga perspektivet. Vad vi redan nu kan konstatera är en minskad aktivitetsnivå, och med det en stor oro att många ungdomar inte återkommer till idrotten efter den långa frånvaron, vilket inte bara påverkar den enskilda idrotten och klubben utan i det större perspektivet folkhälsan och samhällsekonomin. Det kommer med stor sannolikhet krävas särskilda, kostnadsbetungande rekryteringssatsningar för att återkomma till nivån av aktiva, pre-Covid 19.

 

INNEBANDYFÖRBUNDET
1) Sponsringsarbetet har påverkats i relativt begränsad omfattning, även om det funnits utmaningar i att få till fysiska möten med nya kunder och bygga nya relationer. I leveransen har det skett en förflyttning från aktivering vid evenemang till digitala kampanjer på de olika plattformar vi erbjuder.

2) Förbundets verksamhet har varit stabil, men det finns en stor oro bland klubbarna som påverkats på olika sätt. Klubbarna på högsta nivå, där seriespelet har kunnat fortgå, har drabbats av uteblivna publikintäkter, medan föreningarna som varken kunnat spela matcher eller träna sedan i höstas känner att risken är stor att inför hösten förlora utövare i alla åldrar, vilket är bekymmersamt både för respektive förening, men också en fara för folkhälsan i stort.

 

ISHOCKEYFÖRBUNDET

1) Sponsorarbetet har fokuserats på att genomföra alternativa aktivering och ha en nära dialog med sponsorerna för att parera våra ordinarie aktiviteter/samarbeten.

2) Klart att SIF påverkas av pandemin, våra totala intäkter prognostiseras minska cirka 30 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 20 procent. Verksamheten har gjort besparingar både för aktiviteter och personal för att hantera intäktsminskning med målsättningen att nå ett balanserat resultat.

 

ISSEGLARFÖRBUNDET

1) -

2) Våra intäkter har framförallt minskat på grund av Covid-19 och vårt ungdomsarbete. Våra ledare är något äldre och har inte vågat gå ut och ta hand om ungdomar i det läge som varit. Vårt förbund har tappat i princip alla medel som vi fått från RF för arbetet med 7-25-åringar. Ett nytt krav med 15 föreningar som rapporterar minst 10 LOK-aktiviteter bestämde vi oss för att nå under 2020 för att få basbidraget på 300 000 kronor. Tyvärr klarade vi inte detta på grund av Covid-19 och missade således dessa 300 000 kronor också. Klart besvikna på RF som har sänkt kraven till alla förbund som får bidrag för LOK att de får samma som tidigare trots att de rapporterat mindre detta år, men de förbund som inte klarat det tidigare får inga lättnader. Mycket konstigt agerat av RF.

 

JUDOFÖRBUNDET

1) För oss har pandemin under 2020 inte inneburit någon skillnad vad gäller sponsorer, vi har ju redan en låg nivå.

2) Förbund: På kort sikt - ingen ekonomisk kris, snarare positivt resultat för 2020 på grund av lägre kostnader. På lång sikt - mycket osäkert, förväntade lägre intäkter på grund av förlust av medlemsintäkter och verksamhetsintäkter. Stor osäkerhet vad gäller eventuell återbetalning av öronmärkt SF-stöd till RF efter 2021. Utvecklingssatsningar avstannar. Samverkan mellan idrotter försvinner och varje idrott ser om sitt eget hus. Intäkter från tävlingsverksamhet/tv-avtal och sponsorer har aldrig varit några stora poster för oss och har ingen påverkan på förbundets ekonomi varken positivt eller negativt.

Föreningar: På kort sikt - Stora utmaningar att behålla medlemmar, många föreningar bedriver verksamheten terminsvis och följer skolåret vilket gör att 2020 ändå klarades ganska bra då medlemmarna kunde börja både vår- och hösttermin och restriktioner kom senare under terminerna. Några föreningar har lagts ned. De mest sårbara föreningarna får inte del av statens kompensationsstöd till idrotten eftersom RF beslutat om tröskelvärde på netto av uteblivna intäkter/ökade kostnader.

På lång sikt - Mycket stora utmaningar att behålla medlemmar då hårda restriktioner var på plats redan från start av vårtermin. Flera föreningar kommer att upphöra helt. Svår ekonomisk kris för många föreningar. Stöd saknas helt och förbundet får inte använda andra statliga stödformer för att rädda föreningar som inte träffas av kompensationsstödet. RF sviker de små föreningarna i mindre orter och på landsbygd som inte är publikidrotter.

 

KANOTFÖRBUNDET

1) Vi är i ett läge där vi jobbar för att komma igång med ett mer aktivt sponsringsarbete. På grund av att vi ej har något direkt aktivt arbete idag har det ej heller påverkats avsevärt av pandemin.

2) Under 2020 var det uppskattningsvis fler personer som paddlade än vanligtvis. Vi har ännu inte sett någon uppenbar positiv effekt på medlemsutveckling men heller ingen negativ. 2021 blir ett spännande år för att se om fjolåret innebär ett fortsatt ökat intresse eller om vi tappar medlemmar istället. Fjolårets många inställda tävlingar oroar även utifrån att vi eventuellt riskerar att tappa ungdomar i tävlingsåldern. Ekonomiskt innebar 2020 ett starkt år, på grund av uteblivna internationella tävlingar för våra landslag som i normala fall är kostnadstunga aktiviteter.

 

KARATEFÖRBUNDET

1) Vår sponsor Kaiten sponsrar ej i år med pengar, bara utrustning.

4) Minskade intäkter från tävlingar med mera.

 

KLÄTTERFÖRBUNDET

1) Vi har fått in en ny sponsor trots pandemin.

2) Avsevärt minskade förbunds- och klubbaktiviteter samt minskat inflöde av nya medlemmar.

 

KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET

1) Sponsringsarbetet har blivit något svårare eftersom de allra flesta branscher påverkats negativt av pandemin.

2) Förbundet har påverkats negativt på grund av inställt SM och elitserietävlingar. Föreningarna har påverkats ännu mer negativt genom begränsningar i möjligheten till träning, uppvisning med mera. Risken är överhängande att detta leder till ett tapp i antalet utövare framåt.

 

KORPEN

1) Inga förändringar för Korpen – vi har alltid haft tufft att hitta sponsorer.

2) På förbundsnivå lider vi till viss del av medlemstapp i föreningar (individer), vilket slår en del ekonomiskt för förbundet. Men det är för våra föreningar det är och har varit tuffast. Inställd verksamhet ger stora intäktsbortfall, vilket pressar många föreningen mot randen till konkurs.

 

MÅNGKAMPFÖRBUNDET

1) Inte alls då vi inte har några sponsorer. Otroligt svårt i ett så litet förbund.

2) Något mer pengar över för tillfället då vi förlitar oss på RF-bidrag. Vi gör inte av med pengar i samma utsträckning som innan pandemin.

 

ORIENTERINGSFÖRBUNDET

1) Vårt sponsringsarbete har påverkats på det sätt att vi erbjuder andra typer av rättigheter. Exponering på tävlingar och försäljning på tävlingar uteblir i pandemitider. Vi har arbetat mer med digitala erbjudanden och exponering i samband med andra aktiviteter.

2) Ekonomin har påverkats i väldigt hög grad på grund av minskade arrangemangsavgifter till följd av inställda tävlingar. Detta påverkar både förbundet och våra distrikt. Intäktsbortfallet är cirka 9 miljoner kronor, 42 procent av detta går till våra distrikt.

 

PARASPORTFÖRBUNDET

1) Vi har i stort sett en oförändrad sponsorstruktur med samarbetspartners som tänker långsiktigt, vilket är mycket glädjande och ger oss en trygghet i verksamheten.

2) Vi har ställt in tävlingar men det har inte varit arrangemang med större planerade intäkter från TV-avtal eller biljettförsäljning.

 

RACERBÅTFÖRBUNDET

1) Pandemin har inte påverkat vårt sponsorarbete, ingen skillnad i vårt arbete mot tidigare.

2) En hel del minskade intäkter men samtidigt en del uteblivna kostnader så vi har klarat oss bra rent ekonomiskt. Återstår att se hur säsongen blir, finns risk att medlemmar uppskattat den tid de haft för annat nu när vår idrott är ganska tidskrävande.

 

RIDSPORTFÖRBUNDET

1) Våra partners har stått stadigt vid vår sida, vilket vi är mycket tacksamma för. Vi har arbetat tillsammans för att hitta nya lösningar. Stor del av aktiveringen av partnerskapen har ställts om till digitala upplägg. Nya projekt och aktiviteter har skapats och genomförts som kommer fortlöpa även under 2021. Viss tävlingsverksamhet kopplat till partnerskap såsom till exempel Svenska Mästerskap har kunnat genomföras tillsammans med vår huvudsponsor, Folksam.

2) En stor del av ridsportens verksamhet har kunnat genomföras på ett anpassat sätt enligt myndigheternas rekommendationer. Fördelen med ridsporten är att våra aktiviteter ofta genomförs utomhus och på anläggningar med stora ytor. Vi är vana att hålla en hästlängds avstånd och har inarbetade rutiner för att hantera smitta, som ibland förekommer mellan hästar. Vi är tacksamma att våra ridskolor har kunnat anpassa och hålla igång sin verksamhet. Stallet är en viktig plats för många. Tävlingsverksamheten har periodvis varit helt stängd och det har stor negativ påverkan för många inom ridsporten. 

 

RODDFÖRBUNDET

1) Har försvårat det mycket, nästan omöjligt.

2) Licensavgifterna har minskat. 

 

SEGLARFÖRBUNDET

1) Ja, sponsringsarbetet har delvis påverkats.

2) Ja, på alla plan. Hårt arbete pågår för fullt inom alla frågor. Däremot har seglingen haft ett uppsving under pandemin där vi ser många nya seglare.

 

SIMFÖRBUNDET

1) Nyförsäljningsbearbetning markant svårare. Sponsringsaktivering on-site i princip noll, utökning av digital närvaro och kampanjutskick tillsammans med partners istället.

2) Mindre intäkter på grund av inställda tävlingar, centralt och föreningsmässigt, i form av uteblivna reklamintäkter (tävlingsspecifika intäkter) samt bortfall i biljettintäkter.

 

SKATEBOARDFÖRBUNDET

1) Mindre ytor och sammanhang att erbjuda sponsorer att synas på i verkligheten samtidigt som den digitala marknaden kan komma att bli mer aktuell.

2) Minskade intäkter på grund av minskade aktiviteter eller inga aktiviteter alls. Fler som åker skateboard än någonsin på sommaren men som under vintertid inte har någonstans att åka på grund av pandemi eller ingen inomhushall.

 

SKIDFÖRBUNDET

1) Sponsringsarbetet har gått förvånansvärt bra med tanke på omständigheterna, men vi har fått ”rikta om försäljningen” något och varit kreativa för att hitta samarbeten inom andra branscher. Några av våra partners har även haft det tufft, där har vi tillmötesgått med olika lösningar för att bygga vidare långsiktigt.

2) Under säsongen hade vi sex inplanerade världscuptävlingar som är av stor strategisk och ekonomisk vikt att de verkligen genomförs, annars tappar vi stora summor i tv-/marknadsavtal. Exempelvis tog förbundet snabbt vårt ansvar genom att den världscuptävling i alpint, som skulle hållits i Åre 12–14 mars 2020, var det första internationella evenemanget i Sverige som ställdes in. Detta skedde mindre än ett dygn innan första åket skulle ske. Därefter ställde SSF mycket snabbt in övrig nationell tävlingsverksamhet i syfte att ta vårt ansvar för en minskad smittspridning. Detta ledde till stora ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för såväl förbundet, berörda föreningar och aktiva, men det var självklart för oss att ta detta ansvar.

 

SKIDSKYTTEFÖRBUNDET

1) Vi har anpassat oss väl till de nya förutsättningarna och lyckades etablera flera nya samarbeten under 2020. Våra befintliga sponsorer har vi haft en väldigt bra dialog med och vi har från båda håll justerat aktiveringsupplägget för att det ska fungera även under en pandemi. Vi har ökat antalet aktiviteter i vårt nätverk och försökt vara lyhörda gentemot våra partners önskemål av justeringar. Till stor del har vår digitaliseringsnivå ökat drastiskt.

2) Den stora utmaningen för oss är i vår ungdomsverksamhet som befinner sig i stark tillväxt. Vi ser att tillväxten fortsätter, men vi befarar att den mattats något under den här tuffa perioden. Vi är ju en utomhusidrott där föreningarna fortsatt kunnat genomföra viss ungdomsverksamhet trots allt, men nu hoppas vi att vi snart kan få återgå till full verksamhet igen.

 

SKOLIDROTTSFÖRBUNDET

1) Nej.

2) Inställda aktiviteter, event och tävlingar.

 

SKRIDSKOFÖRBUNDET

1) Det har inte påverkat oss.

2) Den begränsning pandemin har skapat kopplat till möjlighet för träning och tävling har försvårat arbetet för våra föreningar. Samtidigt är min uppfattning att vissa föreningar har fått fler medlemmar med anledning av att vi bedriver verksamhet utomhus på stora ytor och att människor verkligen behöver röra på sig när man inte kan vara inomhus på gym, idrottshallar och så vidare.

 

SKYTTESPORTFÖRBUNDET

1) Vårt sponsorarbete har påverkats marginellt av pandemin. Vi har inte behövt omförhandla några avtal under pågående pandemi.

2) Vi kan inte ge ett detaljerat svar då vi inte vet vilka långsiktiga effekter detta kommer få för våra föreningar och vår verksamhet. Vi har idag ingen samlad detaljerad bild över hur våra över tusen föreningar har påverkats ekonomiskt. Med det är klart att de har förlorat stora intäkter från i första hand ej genomförda tävlingar och i övrigt nedstängd verksamhet. Medlemstappen kommer kanske märkas först under 2021 då många säkert redan hade löst medlemskap för 2020 innan pandemin bröt ut.

 

SPORTDYKARFÖRBUNDET

1) Nej, inte för tillfället.

2) Nej, det har inte påverkats nämnvärt.

 

SQUASHFÖRBUNDET

1) ​Då vi inte har jobbat aktivt med det under 2020 så har inte pandemin påverkat oss. Däremot kommer vi påbörja ett mer aktivt jobb under 2021 där vi redan har ingångar till fler sponsorer, dock inget nytt klart ännu.

2) Vi som förbund tappar denna säsong intäkter från tävlingslicenser, tävlingssanktioner och seriespelsavgifter. Det är viktigt att vi som förbund jobbar proaktivt även fast det är coronatider. Vår sport spelas till största del på privata hallar, och de är öppna, så lokalt träningsspel går bra.

 

STYRKELYFTFÖRBUNDET

1) Vi har inte några löpande sponsorkontrakt som ger oss likvida medel.

2) Ekonomiskt klarar vi oss skapligt som förbund eftersom även utgiftssidan påverkats av att vi inte har kunnat ha någon tävlingsverksamhet. Hur våra medlemsföreningar har påverkats vet vi inte i dagsläget då det skiljer sig rätt så mycket beroende på om man bedriver sin verksamhet i privata eller kommunala anläggningar. Men helt klart har alla föreningar påverkats negativt av pandemin.

 

SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET

1) Färre evenemang och inga internationella turneringar har betytt mindre exponeringsmöjligheter för sponsorer.

2) Förbundet har klarat sig bra ekonomiskt främst med anledning av uteblivna landslagsaktiviteter. Föreningar som hade räknat med publikintäkter har det värre och vissa föreningar har även märkt av att färre medlemmar än vanligt är aktiva i föreningen vilket kan ha negativa effekter på lång sikt.

 

TAEKWONDOFÖRBUNDET

1) Vi har inte haft något direkt arbete kring frågan.

2) Vi ser att ett flertal föreningar har färre medlemmar i jämförelse med tidigare år.

 

TENNISFÖRBUNDET

1) Tröghet, avvaktan. Vi har några nya sponsorer på gång under 2021, dock ej klara ännu.
2) Förbundet och våra klubbar klarade sig förhållandevis bra under coronaåret 2020. Hög beläggning på bokningar i våra tennishallar, nu även på dagtid då många jobbar hemifrån, och kan flexa med att spela tennis klockan 14-15 eller 10-11.

 

TRIATHLONFÖRBUNDET

1) Negativt.

2) Mer än halverad omsättning. Samtliga event inställda inklusive ett sedan länge planerat EM i Malmö. Idrotten behöver ett bra stöd för att klara av en omstart efter pandemin är över.

 

TYNGDLYFTNINGSFÖRBUNDET

1) Minimal påverkan.

2) Minskat antal tävlingslicenser. Mindre intäkter från utbildning och SM-tävlingar, men också mindre kostnader.

 

VARPAFÖRBUNDET

1) –

2) Pandemin har inneburit att vi har ställt in SM-tävlingar och många andra distriktstävlingar. Under året har det varit några få tävlingar, men seniorer, vuxna mellan 20 och 65 år, har valt att avstå på grund av covid-19. Föreningarna blir lidande då de inte kan genomföra sin tävlingsverksamhet och är i behov av sina inkomster.

 

VATTENSKID & WAKEBOARDFÖRBUNDET

1) Arbetet med att knyta nya samarbetspartners till vårt förbund stod under 2020 helt still på grund av den rådande pandemin. Vårt nytecknade avtal under 2020 med Craft härleds till de diskussioner, förhandlingar och förståelse vi hade innan pandemin slog till.

2) Med referens till minskad aktivitet ser vi detta främst inom vår tävlingsverksamhet där flera av våra schemalagda nationella tävlingar 2020 fick ställas in, däribland samtliga av våra Svenska Mästerskap inom disciplinen vattenskidor. Vi har även sett resultatet av detta i form av färre utfärdade tävlingslicenser än under föregående år. Det är idag mycket svårt för oss att sia hur 2021 kommer se ut efter ett haltande 2020 och om trenden med färre tävlingar på grund av en fortsatt pandemi kommer att bestå och i sin tur resultera i en nedåtgående och negativ spiral.

 

VOLLEYBOLLFÖRBUNDET

1) Svårare för evenemang att få sponsring. Större osäkerhet hos företag.

2) På kort sikt har enskilda Elitserieklubbar tappat mycket intäkter på grund av utebliven publik. Föreningar i div 1-3 har pausat i princip all verksamhet sedan november så den påverkan är mycket stor.

 

 

Basketförbundet, Motorcykel- och snöskoterförbundet och Rugbyförbundet har valt att inte svara på frågorna.

 

Datum: 2021-07-22

Rand

Kommentera gärna artikeln »

Rand

Annons

Ads

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå