Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i klubbekonomi

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Låt gulddrömmar leva i hela landet

"Idrott bidrar inte enbart till förbättrad folkhälsa och ökad gemenskap, utan för oss i Mora kommun, även till ökad inflyttning." Det säger Anna Hed i februari månads debattinlägg. Anna är kommunstyrelsens ordförande i Mora och ordförande i SKR:s beredning "Tillväxt och regional utveckling."

 

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

Är Stockholms Stad viktig för en framgångsrik svensk Vinter-OS ansökan?

 I april förra året meddelade (s) politikerna i Stockholms Stad att de avbryter arbetet med den Svenska Olympiska Kommittén(SOK) om en svensk Vinter OS-ansökan för 2026. ”Vi står ensamma politiskt” konstaterade (s) ett år före det att den första ansökan skulle inlämnas till den Internationella Olympiska Kommittén (IOK). I en tidigare artikel i Sport & Affärer anklagades Stockholmspolitikerna för ”visionslöshet, avsaknad av ambitioner, men troligtvis också kunskapsbrist”. Direkt efter beslutet bestämde sig styrelsen för SOK att ändå fortsätta ansökningsprocessen mot ett svenskt OS och Paralympics 2026 – med eller utan Stockholms Stad. Vad låg då till grund för SOKs fortsatta optimism?

 SOK kände att IOK(Internationella Olympiska Komittén) på många sätt hade ambitionen att förändra processen för kommande OS-ansökningar.  Detta beskrevs i IOK dokumentet Agenda 2020, en ”roadmap” för hur framtida OS tävlingar ska planeras och genomföras. De förändringar som IOC vill uppnå låg nära svenska synsätt i miljö- och hållbarhetsfrågor, hantering av mänskliga rättigheter, återanvändandet av arenor och annan infrastruktur samt respekten för investeringar av nationella och regionala skattekronor i genomförandet. Utifrån sina föreskrifter hade också IOC ambitionen att fler länder, regioner och städer vill genomföra OS tävlingar.

 

 Under hösten har därför SOK haft flera kontakter och möten med IOK:s experter i avsikt att kunna minska de preliminära investerings- och driftskostnaderna för genomförandet av vinter-OS 2026. Samtidigt har IOK förenklat och minskat kostnaderna för ansökningsprocessen, dvs. gjort den både enklare, kortare och billigare. I processen har de s.k. ”legacy” frågorna fått ännu större betydelse, dvs. hur investeringar i arenor och annan infrastruktur ska användas efter spelen. En annan effekt som samarbetet med IOK vill uppnå är att kostnaderna för behovet av nationella experter ska minska för den lokala OS organisationen – denna expertis kan istället IOK ta fram utifrån tidigare genomförda OS-tävlingar. Dessutom, och inte minst viktigt, har IOK preciserat bidraget för vinter-OS 2026 till minst 8 900 mkr. En enskild direktinvestering i Sverige på absolut toppnivå. Att som Stockholmspolitikerna inte betraktar denna utländska direktinvestering som tillräckligt viktig och intressant är ett förvånansvärt sätt att ge signaler till andra utländska investerares vilja att medverka i utvecklingen av Sverige som nation, inkluderande värdorterna för ett OS .

 

Hur vill SOK hantera genomförandet av Vinter-OS 2026?

 Huvuddelen av tävlingarna kan genomföras i Stockholmsregionen (inte nödvändigtvis i Stockholm) men också i Falun(backhoppning) och i Åre(vissa alpina tävlingar). Bob och rodel planeras för ett annat land, t.ex. Lettland, Tyskland eller Norge. Östersund är inte aktuellt trots att de har en världsklassarena för skidskytte och längdskidåkning. SOKs bedömning är att behovet av en sådan skidanläggning är stort i Stockholmsregionen och att den därför bör byggas i en kranskommun till Stockholm. En skidanläggning som har ett omfattande spårsystem och där delar av spåren kan kylas och bestå av konstsnö. Detta är kanske den viktigaste ”legacy” som ett vinter-OS i Stockholmsregionen kan skapa. Mer spektakulärt finns tankar om att använda Stockholms Stadion för de s.k. Big Air tävlingarna.

 

 Dessutom behövs ytterligare två anläggningar i Stockholmsområdet. En ishockeyhall i någon kranskommun och en OS by. Den senare är tänkt att utgöras av fastigheter med lägenheter som byggs för vanligt boende. Behöver troligtvis inte heller vara i Stockholm, men naturligtvis inom Stockholmsområdet.

 

 SOKs tankar bygger på att Stockholmsregionen är Sveriges största arena för skidintresserade, men i avsaknad av större anläggningar för längdskidåkning och för utförsåkning, både för motion och för tävlingsidrott. Dessutom mer klimatkänslig för att kunna säkra snötillgången för en fyra till fem månaders period per år. Måste alltså kunna producera konstsnö och behålla snön genom att delar av spårsystemetet kan kylas ner.

 

 

 

Konkurrenssituationen

I dagsläget kan fyra konkurrenter identifieras. Fram till första ansökan i mars 2018 kan konkurrenter både tillkomma och dra sig ur. I alfabetisk ordning ;

 

Calgary, Canada

Har tradition från Vinter OS 1988. Har de flesta anläggningarna, men dessa är i behov av renoveringar och nuvarande investeringsbudget är därför för hög. Ett beslut väntas nästa månad.

 

Salt Lake/Denver/Reno

Alla tre städerna bedöms nu av US Olympic Committé som kandidatstäder för Vinter OS antingen 2026 eller 2030. Salt Lake arrangerade Vinter OS 2002. Möjligtvis kan processen påverkas av att Los Angeles genomför Sommar OS 2018.

 

Sapporo, Japan

Erfarenhet från Vinter OS 1972. Vill troligtvis ha spelen först 2030, men inser att IOC kan ta beslut om Vinter-OS samtidigt både 2026 och 2030.

 

Sion, Schweiz

Stark kandidat. Har mycket bra arenor. Rådgivande folkomröstning genomförs i juni 2018.

 

 

Den fortsatta ansökningsprocessen

 Den förenklade och numera billigare processen innebär;

 

  • mars 2018; varje intresserad värdstad, tillsammans med respektive nationella olympiska kommittén, meddelar sitt intresse att utgöra en s.k. ”Interested city”
  • oktober 2018; IOK väljer ut vilka städer som ska betraktas som s.k. ”Candidate cities” som då formellt betraktas som kandidater för Vinter OS 2026
  • IOK:s utvärderingskommittéer påbörjar sitt arbete med att analysera varje aspekt av kandidaturen; under sommaren 2019 genomför SOK tillsammans med berörda värdstäder i Sverige ett antal formella presentationer inför IOK
  • september 2019; IOK beslutar om värdskapet för Vinter OS 2026 (eventuellt också för 2030)

 


Lägessammanfattning

 Att SOK inte gav upp efter Stockholmspolitikernas tidigare ointresse och ambitionslöshet var bra. Ett vinter-OS, som vi tidigare varit bjudna till tjugofem gånger utan att bjuda tillbaka, kanske äntligen kommer till en av världens historiskt starkaste vinteridrottsnationer. Förutsättningarna är bra eftersom IOK ändrat på vissa principer för genomförandet som ligger nära våra egna samhällsvärderingar. Dessutom har IOK tydliggjort intäktsnivån.

 

 Men den nationella och regionala politiken och näringslivet måste på ett tydligare sätt uppskatta att utländska intressen är beredda att direktinvestera nästan 9 000 mkr i Sverige för genomförandet av ett Vinter OS.

 

 Ansökan blir givetvis starkare om Stockholms Stad enhälligt står bakom en ansökan. En tydlig splittring bland Stockholmspolitikerna är tyngst vägande skälet för IOK att välja bort Stockholm som OS värd. Om inte Stockholmspolitikerna kan visa någon form av ambition för ett vinter-OS, bör ändå SOK försöka med de andra berörda kranskommunerna och övriga värdkommuner i norra Sverige. Om Stockholmspolitikerna bedömer att deras vision om att Stockholm ska utgöra ”en av norra Europas starkaste och mest attraktiva platser för event, möten och konserter” och samtidigt inte inser kopplingen till kommande internationella beslut om var dessa event och möten ska läggas, tappar Stockholm all internationell och nationell trovärdighet mellan sin övergripande vision och verkligheten.

 

 Att också visa IOK att finansieringen av infrastruktur för vissa idrotter inte kan försvaras med svenska skattekronor är viktigt och därför ska initiativet stöttas att bob och rodel genomförs utomlands. Om den långsiktiga samhällsnyttan blir större av att etablera en skidanläggning och en ishockeyhall i några av Stockholms kranskommuner bör också detta stöttas.

 

 Slutligen bör SOK och berörda värdkommuner kommunicera den samhällsbudget – intäkter och kostnader – som kan gälla för vinter-OS 2026. Samhällsdebatten måste handla mer om den långsiktiga samhällsbudgeten och mindre om OS-tävlingarnas specifika intäkter och kostnader. Samhällsbudgeten är viktigare än företagsbudgeten. Inte enbart kommunicera intäkter och kostnader. De flesta större idrottsevenemang skapar inte överskott i ett företagsekonomiskt perspektiv, men väldigt ofta i ett långsiktigt samhällsperspektiv. Fokusera på detta i mediedebatten.

 

 Om inte stockholmspolitikerna visar mer ambition och intresse bör SOK gå vidare med andra intresserade kranskommuner i Stockholmsregionen och berörda kommuner i norra Sverige. Det är bättre att bygga en OS-ansökan på ambitiösa och entusiastiska politiker i Stockholms kranskommuner än på viljelösa politiker i Stockholms Stad.

 

 


Peter Rohmée

Analytiker av samhällseffekter vid större idrottsevent  

 

Datum: 2018-01-24

Rand

Kommentera gärna artikeln »

Rand

Annons

Ads

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå