Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Karins krönika

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Stefans krönikor

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Paralympics och OS i Sverige en boost för idrott och samhälle

"Ett Paralympics och vinter-OS i Sverige kan bli en vinst för hela samhället. I så fall är det en vinst som inte enbart kan räknas i pengar".
 Det skriver David Lega i april månads debattinlägg. David är kommunalråd för KD i Göteborg och sitter i Idrotts- och föreningsnämnden där. Han har själv deltagit under två Paralympics.

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER

Centrum för idrottsevenemang
- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Idrottsforum.org

- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Mr Bister
- Bitsk blogg om sport, främst fotboll på Vi Tippas hemsida

Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

Riksidrottsmötet och vikten av en idrottspolitisk balans

Rapport av Johan Storåkers

 Riksidrottsmötet genomfördes denna gång i Karlstad, Värmlands residensstad som har en tydlig idrottsprofil.  Som bekant blev Karlstad årets främsta idrottskommun när Sport & Affärers senaste prestigefyllda ranking presenterades på seminariet Professionell Idrott. Vid Riksidrottsmötet genomförs en stämma för Riksidrottsförbundet och en för SISU Idrottsutbildarna. Emellertid är numera de båda stämmorna starkt sammanflätade.

 

 Riksidrottsmötet präglades av ett lugn men som jag ska återkomma till beror det på att många känsliga frågor ska avgöras senare.

 

 Den idrottspolitiska delen av stämman inleddes genom Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas ordförande Björn Erikssons öppningstal. Björn är en engagerad talare med gedigen kunskap och engagemang för idrottsideologi. Emellertid kan han ofta i sina tal ha en hög retorisk showprofil och det tar ibland en del fokus från sakfrågorna. Idrottspolitiskt är han dock alltid intressant att lyssna på och han ska ha all heder för att han alltid mycket tydligt står upp för nationens största folkrörelse.

 

 I sitt tal hade Björn en bred ansats i frågorna om idrottens betydande samhällsnytta. Han berörde allt från minskade sjukvårdskostnader till ökad självkänsla och integration samt stärkt besöksnäring. Vidare framförde ordföranden vikten av att fortsätta vårt ambitiösa utvecklingsarbete med en bredare syn på träning och tävling, ett inkluderande och jämställt förhållningssätt samt ett stark värderingsbaserat ledarskap.

 

 Ytterligare betonade Björn vikten av att vår självständiga folkrörelse speciella karaktär respekteras samtidigt som vi samarbetar med den offentliga makten, inklusive politiker på olika nivåer. På denna punkt önskar jag själv påpeka att det är viktigt att vi som är verksamma inom idrotten klarar av att upprätthålla en balanserad syn. Om vi tror att den offentliga makten ska ge oss ett rejält ekonomiskt stöd på flera miljarder utan krav på måluppföljning och viss styrning är vi politiskt naiva och kommer aldrig få respekt från förtroendevalda i regering, riksdag, regioner, landsting och kommuner. Däremot ska vi samtidigt ställa krav på att vi inte ska behandlas som en myndighet utan vår självständighet som folkrörelse ska respekteras. Det implicita kontraktet mellan den offentliga makten och idrotten måste vårdas, idag, imorgon och framtiden! Detta gäller både för politiker och idrottsföreträdare. Tyvärr är det alltför få personer i Sverige som har en gedigen förståelse för båda sidor och förvaltningspolitiska förhållanden.

 

 Självklart var ordföranden väldigt positiv till regeringens beslut om ett ökat antal timmar inom skolämnet idrott och hälsa men även ett bredare samarbete med idrotten om en samling för ökad rörelse bland barn och ungdomar. Detta är resultatet av ett långvarigt opinionsbildande arbete från idrotten för ökad fysisk aktivitet i skolan.

 

 I inledningsanförandet tvekade inte ordföranden att ta upp svåra frågor om medlemsansökningar till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, etiska ämnen inklusive den kriminalitet som tyvärr finns även finns i verksamheten. Även om våra problem i förhållande på volymen på vår folkrörelse är små är det bra att Björn inte tvekar att beröra dessa utmaningar. Något annat förhållningssätt skulle vara förödande för vår trovärdighet i samhället.

 

 En sak som ordföranden poängterade är att idrotten som samhällskraft är något större än endast den konkreta idrottsverksamheten. Det gäller frågor som arbetsmarknad, spelfrågor, utbildning, utrikespolitik inom ramen för bl.a. internationella evenemang, integration och socialpolitik .

 

 En sak man kan fundera över med en högprofilerad ordförande är hur han ser på specialförbundens frihet i förhållande till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Samtidigt som det är viktigt att hela tiden ha ett sunt förhållande mellan den offentliga makten och Sveriges största folkrörelse är det angeläget att vi har en kontinuerlig dialog inom idrotten om våra interna förhållanden.

 

Efter Björn var det dags för ett anförande från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i Sveriges regering. Som bekant är idrottsminister Gabriel Wikström sjukskriven och var därmed förhindrad. Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas ordförande Björn Eriksson hade även inför statsrådets tal läst på om hennes breda bakgrund inom idrotten och gav en fyllig presentation av vår gäst.

 

Utökad utbildningstid i ämnet idrott och hälsa

 Helene Hellmark Knutsson visade prov på en gedigen kunskap om idrott och dess folkrörelseliv. Det är tydligt att hon har ett engagemang för frågorna och förståelse för vår verksamhet. Några dagar för Riksidrottsmötet hade ministern för högre utbildning och forskning tillsammans med utbildningsminister Gustaf Fridolin och den t.f. idrottsministern Annika Strandhäll presenterat regeringens satsning på att undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa utökas med 100 timmar i grundskolan fr.o.m. 2019. Denna satsning är dock ännu bredare med flera initiativ till rörelse bland Sveriges barn och ungdomar. Det var tydligt vid Riksidrottsmötet att Helene Hellmark Knutsson var väl påläst om vad forskningen har bevisat om de positiva effekterna av fysisk aktivitet.

 

 En annan sak som ministern för högre utbildning och forskning noga betonade var den styrka som samhällskraft som idrottsrörelsen visade under tiden när många nya svenskar sökte sig till vårt land på flykt från krig och misär. Statsrådet var noga med att framhålla vilka positiva värden som skapats av vår folkrörelses engagemang för integration och även på ett bredare plan till ett mer inkluderande samhälle. Detta innefattar olika grupper och bland annat människor med funktionshinder, även om det fortfarande finns mera att göra på det området.

 

 För många av de samlade deltagarna på Riksidrottsmötet var talet från ministern för högre utbildning och forskning mycket givande och hennes kunskap om vår verksamhet är djup. Som bekant är Helene Hellmark Knutsson ny krönikör i tidningen Sport & Affärer och kommer att i höst vara en av talarna på seminariet Professionell idrott i Jönköping.

 

 Under första dagen av Riksidrottsmötet beslutades det om flera punkter där utgångspunkten var att det krävs ytterligare arbete och utredande för att nå fram till mer omfattande resultat. Detta gäller samordningen av elitstödet i svensk idrott och en översyn av olika stödformer för att optimera våra resurser och nå målen 2025. När det beträffar elitstödet handlar det beslut som bifölls mycket om hur aktuella ledande företrädare kontinuerligt samarbetar i frågorna.

 

Tydligt konkret var antagandet av en handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning vilket var något den gästande regeringsföreträdaren tydligt tryckte på i sitt anförande.

 

Antidoping

 Under fredagen genomfördes en debatt kring en motion från Svenska Friidrottsförbundet om införandet om en fristående organisation för antidopingarbetet i Sverige. Detta handlar både om vår idrottspolitiska trovärdighet och etiska bredare värden. Både WADA och Sveriges regering önskar även att vi inrättar en fristående s.k. NADO. Vidare kan idrotten rimligen bidra ytterligare i samhällsbygget för att arbeta mot doping även utanför vår ordinarie verksamhet. Detta kräver dock att statsmakten tillför extra resurser. Vid debatten under fredagskvällen framförde Svenska Friidrottsförbundets ordförande Björn O. Nilsson och professor Arne Ljungqvist, som är en ledande internationell auktoritet inom anitidopingarbetet, fram flera argument för motionen och förutom ovan nämnda aspekter poängterade man även att WADA har tydligt framfört att de inte kommer att godkänna nuvarande organisation så länge till. Riksidrottsstyrelsen genom Lotta Kellander framförde att dagens organisation är godkänd av WADA och ser inga problem med att fortsätta med den. Beslutet blev en kompromiss med att hänvisa frågan till redaktionskommittén för att se hur svensk idrott i enighet kan komma vidare och analysera hur vi kan lösa frågan om en lämplig organisationsform framöver. Beslutet under lördagen, efter att redaktionskommittén och Svenska Friidrottsförbundets ordförande Björn O. Nilsson sammanträtt på fredagskvällen, blev att Riksidrottsstyrelsen skyndsamt ska föra en dialog med WADA och regeringen för att säkerställa att Sverige uppfyller världsantidopingkoden. I det arbetet är samspelet med specialförbunden centralt och stämman underströk hur viktigt det är att svensk idrott står enade i en så viktig fråga som kampen mot doping och rent spel. Det är även så att regeringen noggrant kommer att följa hur idrotten hanterar denna fråga och det är en fråga om trovärdighet mot samhället i en bredare bemärkelse.

 

 Då det är många människor som är aktiva inom idrotten är det tyvärr så att vi får del av de flesta av alla samhällsproblem. En åtgärd för att säkerställa att vår verksamhet genomförs på ett bra och sunt sätt var att Riksidrottsmötet beslutade om att på flera sätt stärka barnrättperspektivet i verksamheten. Även beslutet om en etisk kod var mycket viktigt för vår verksamhet men även beträffande en idrottspolitisk väl avvägd balans.

 

Kvotering för jämställd idrott

 Vidare togs ett steg mot en mer jämställd idrott genom att besluta om kvotering för minst 40-60% fördelning i specialförbundens styrelser och valberedningar.

  Under lördagen togs ytterligare beslut för att genom olika insatser komma närmare målet om världens bästa barn- och ungdomsidrott.

 

 Det är viktigt att påpeka att många av besluten under lördagen är centrala för idrottens trovärdighet gentemot samhället. Vi kommer inte i en stor självständig folkrörelse uppnå en perfekt verksamhet men det är viktigt att politiker och andra beslutsfattare känner att idrotten på ett trovärdighet sätt kontinuerligt arbetar för att förbättra oss och ta itu med våra problem och utmaningar i ett vidare perspektiv. Om vi tror att politiken endast ska skicka pengar för att vi ska få sköta oss helt själv utan någon form av måluppföljning är vi påtagligt naiva. Då kommer även det implicita kontraktet mellan det offentliga och idrotten att försvagas. Idrotten ska fortsätta att försvara vår självständiga folkrörelse men måste även visa en förståelse för politiken, inklusive dess uppbyggnad och processer. Den idrottspolitiska balansen är central för ett fortsatt betydande offentligt stöd. Tyvärr är det alltför få i vårt land som både förstår idrott och politik.

 

 En mycket stor fråga under helgen var nya ansökningar från ett antal organisationer/förbund som önskade blir medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna. Även om det låter tråkigt och defensivt var det nog så att stämman landade i ett bra beslut när man biföll Riksidrottsstyrelsens förslag om en utredning. Det handlar om flera ämnen som t.ex. den stora frågan om definitionen av idrott. Vidare är det även viktigt att reda ut vilka krav vi ställer på de specialförbund som redan är medlemmar i RF och SISU. Det kan nämligen inte vara så att endast för att du blivit medlem en gång ska det nästan vara omöjligt att bli utkastad. Ur ett etiskt perspektiv och för vår trovärdighet är det viktigt att det finns tydligt definierade krav på specialförbunden och att det sker en systematisk uppföljning.

 

 Under söndagen genomfördes ett antal val. Erik Söderberg från skolidrott och Lena Arvidsson från danssport var nyval till Riksidrottstyrelsen och förbundsstyrelsen för SISU Idrottsutbildarna. Bland annat kan säkert valet av Erik ses som en signal mot att vi ytterligare bör arbeta med en bred barn- och ungdomsverksamhet där samarbetet med skolan är centralt. Thomas Persson från Svenska Basketbollsförbundet valdes till ordförande i den gemensamma valberedningen för RF och SISU. I Dopingkommissionen efterträdde Åke Andrén Sandberg Kristina Olinder som ordförande. Detta efter att Kristina lett kommissionen under många år.

 

 Efter att ordförande Björn Eriksson avslutat Riksidrottsmötet är det viktigt att vi samtidigt som vi kan konstatera att förhandlingarna i Karlstad var mycket positiva kan notera att omfattande arbete återstår. Flera frågor ska utredas vidare och det idrottspolitiska arbetet och balansens måste hela tiden prioriteras. Det är en nödvändighet för ett robust framtida implicit kontrakt mellan idrotten och det offentliga.

 

 När lysets släcktes i Karlstad efter Riksidrottsmötet åkte deltagarna hem och fortsätter nu arbetet för att förbättra idrotten i vardagen runt om i landet. Det sker varje dag omfattande aktiviteter i framförallt det som är Riksidrottsförbundet hjärta, föreningarna. Oegennyttiga insatser genomförs för att framförallt barn och ungdomar ska få möjlighet att utöva idrott. Det utförs verksamhet på till exempel en fotbollsplan i Bengtsfors, i en möteslokal i Kiruna, i skogen i Täby, på ett evenemang i Göteborg eller i en brottningslokal i Klippan. Många idrottsvänner kommer att mötas igen för att i demokratisk ordning gemensamt förbättra vår verksamhet. Någonstans i skärningspunkten mellan vardagens slit och drömmarna om en bättre framtid.

 

Johan Storåkers

Idrottspolitik ideolog. Ledamot i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas Idrottsråd och valberedning. Styrelseledamot i Svenska Friidrottsförbundet.

Idrottskommunalråd (L) i Sundbybergs stad.

 

Datum: 2017-06-05

Rand

Kommentera gärna artikeln »

Rand

Annons

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå